Gwybodaeth

Croeso i dudalennau gwybodaeth theSprout, y lle i gael gwybodaeth ddefnyddiol i bobl ifanc yng Nghymru. Chwilia’r categorïau isod am ddolenni defnyddiol a sefydliadau lleol neu chwilia’r bas data.

Rydym wastad yn chwilio am adborth a pa un ai wyt ti’n cytuno, anghytuno neu gydag awgrymiad gall helpu i wella ein cynnwys – rydym yn awyddus i glywed gen ti.

Gwaith a Hyfforddiant

Gwybodaeth ar brentisiaethau, diweithdra, swyddi, gyrfaoedd a gwirfoddoli.

Pobl yn Dy Fywyd

Gwybodaeth am y perthnasau gwahanol yn ein bywydau gyda’n teuluoedd, partneriaid, ffrindiau a phobl eraill rydym yn eu hadnabod.

 

Iechyd Meddwl

Gwybodaeth a chefnogaeth iechyd meddwl a lles emosiynol.

Bwlïo

Gwybodaeth a chyngor os wyt ti neu rywun ti’n adnabod yn cael eich bwlio.

Addysg

Gwybodaeth am ysgol, coleg, chweched dosbarth, prifysgol, anghenion dysgu ychwanegol, a mwy.

Teithio

Gwybodaeth am deithio o gwmpas Cymru, gwyliau a theithio.

Amgylchedd

Gwybodaeth am ofalu am yr amgylchedd yng Nghymru.

Y Corff

Gwybodaeth cefnogaeth i ofalu am dy iechyd corfforol.

Iechyd Rhywiol

Gwybodaeth am gefnogaeth i ofalu am dy iechyd rhywiol.

Alcohol, Cyffuriau ac Ysmygu

Gwybodaeth am alcohol, cyffuriau ac ysmygu.

LHDTC+

Gwybodaeth am hawliau a chefnogaeth LHDTC+.

Tai a Llety

Gwybodaeth am dai, cefnogaeth tai a digartrefedd.

Byw Mewn Gofal

Gwybodaeth am fod mewn gofal, maethu, mabwysiadu, a llety â chymorth.

Diogelwch Ar-Lein

Gwybodaeth am gadw dy hun yn ddiogel ar-lein

Arian

Gwybodaeth am bryderon arian a chynilo.

Y Gyfraith, Dy Hawliau a Dinasyddiaeth

Gwybodaeth am Drosedd, Llysoedd, Heddlu, Hawliau, Pleidleisio, Masnachu Pobl a Dinasyddiaeth Cymru.

Cyber Essentials Logo

Partneriaid Ariannu

promo cymru
Sprout Cymraeg : Newyddion a Gwybodaeth i Bobl Ifanc Caerdydd