Gwaith a Hyfforddiant

Oni bai dy fod di’n ennill y loteri, mae’n debyg byddet ti’n gweithio am o leiaf 40 mlynedd – warth i ti wneud rhywbeth rwyt ti’n ei fwynhau, neu sy’n gweddu dy bersonoliaeth.

Os ydwyt yn awyddus i ddechrau gweithio ar unwaith, efallai y cei di dy demtio i gymryd swydd lle na ddarperir hyfforddiant – ond efallai nid dyma’r dewis orau, oherwydd gall hyfforddiant a chymwysterau dy helpu i lwyddo mewn bywyd.

Gweler y gwybodaeth isod i wneud penderfyniad sy’n iawn i ti.

Prentisiaethau

Darganfod mwy am brentisiaethau a ble i wneud cais.

Gwirfoddoli

Eisiau mwy o brofiad, neu ychwanegu i dy CV? Yna mae gwirfoddoli yn syniad gwych.

Swyddi a Gyrfaoedd

Sut i gymryd y camau cyntaf ar yr ysgol gyrfaoedd.. un cam ar y tro.

Diweithdra

Wyt ti’n ddi-waith neu’n wynebu diweithdra? Manylion defnyddiol i ti yn fan hyn.

Cyber Essentials Logo

Partneriaid Ariannu

promo cymru
Sprout Cymraeg : Newyddion a Gwybodaeth i Bobl Ifanc Caerdydd