Gwirfoddoli

Gall gwirfoddoli fod yn ffordd i mewn i lawer o swyddi –  gall y profiad a’r cysylltiadau fod yn ddefnyddiol i ti yn y dyfodol! Mae hefyd yn ffordd dda o wneud ffrindiau ac yn fwy cynhyrchiol nag treulio 6 awr y nos ar yr Xbox…

Os oes gen ti ddiddordeb mewn gwaith gwirfoddol, edrycha ar y wybodaeth isod:


This image has an empty alt attribute; its file name is Volunteering-1-1024x1024.png

Cyngor yng Nghaerdydd

Gwirfoddoli Caerdydd – Darganfod cyfleoedd gwirfoddol yng Nghaerdydd.

Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd: Gwirfoddoli – Mae amrywiaeth o brosiectau i ddewis sydd yn gallu ffitio gyda dy waith Prifysgol, yn ogystal â digwyddiadau unigryw.

Cadwch Caerdydd yn Daclus – Gwirfoddola i gadw Caerdydd yn daclus ac yn le braf i fyw.

Sgiliau a Gwirfoddoli Cymru (SVC) – Elusen sydd yn cael ei arwain gan wirfoddolwyr yng Nghaerdydd gyda phrosiectau gwirfoddol ledled De Cymru – gweithio gyda’r digartref, plant a phobl ifanc, rhai gydag anableddau, a’r amgylchedd.

TheSprout: Gwirfoddoli – Erthyglau ar theSprout wedi’u tagio am wirfoddoli.

Meic logo for Info section

Gwasanaethau Cenedlaethol

Meic – Llinell gymorth gwybodaeth ac eiriolaeth sydd yn cefnogi gydag unrhyw beth. Cysyllta yn ddyddiol o 8yb tan hanner nos ar: Rhadffôn (080880 23456), Neges testun (84001) neu sgwrs ar-lein.

Gwirfoddoli Cymru – Chwilia am gyfleoedd gwirfoddoli. Mae posib chwilio am bethau y tu allan i’r ardal hefyd. Mae’r dudalen gartref yn caniatáu i ti chwilio gyda chod post.

CGGC – Dysga fwy am wirfoddoli a sut i gymryd rhan.

VInspired – Cyfleoedd gwirfoddoli ledled y DU.

The Mix: Gwirfoddoli – Gwybodaeth, erthyglau a chefnogaeth gwirfoddoli i bobl ifanc.

This image has an empty alt attribute; its file name is Volunteering-1024x1024.png

Apiau Defnyddiol

OnHand – App sydd yn darparu cyfleoedd i helpu pobl a sefydliadau yn dy gymuned.

This image has an empty alt attribute; its file name is Volunteering-2-1024x1024.png

Blogiau a Chanllawiau

5 Rheswm i Wirfoddoli ar Gyfer Myfyrwyr – TheSprout

I Want To Volunteer – The Mix

Get Funding For A Community Project – The Mix

“Volunteering gave me the courage to speak up about my own mental health issues.” –The MIx

Fideos

Cyber Essentials Logo

Partneriaid Ariannu

families first
cardiff partnership
promo cymru
Sprout Cymraeg : Newyddion a Gwybodaeth i Bobl Ifanc Caerdydd