Swyddi a Gyrfaoedd

Mae darganfod beth ydy dy sgiliau penodol yn gallu helpu i benderfynu beth i’w astudio yn yr ysgol, coleg neu Brifysgol, neu pa swyddi fydda orau i ti.

Mae gan y mwyafrif o bobl syniadau am beth hoffant wneud yn y dyfodol, ond wyt ti’n gwybod sut i fynd ati i gael dy swydd ddelfrydol, ydy hyn yn realistig ac a yw’n addas i ti go iawn?

Mae’n berffaith normal i fod yn ansicr am yr yrfa hoffet ti ei wneud yn y dyfodol. Yn aml nid yw’r swydd rwyt ti’n cychwyn arni yn ymwneud a’r yrfa rwyt ti’n mynd iddi wedyn. Gall gymryd amser i ddod o hyd i’th alwedigaeth ac efallai y byddi di’n newid gyrfa sawl gwaith yn dy fywyd.

Cyngor yng Nghaerdydd

Platfform – Cymorth sgiliau a chyflogaeth gyda chyfleuster mentora cyfoed.

Caerdydd Creadigol – Cefnogaeth a phostio swyddi creadigol yn, ac o gwmpas, Caerdydd.

Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd – Yn gweithio gyda phobl ifanc 11-25 i ddatblygu sgiliau a datblygiad personol, cymdeithasol ac addysgiadol gyda chyfleoedd, gweithgareddau, profiadau, gwybodaeth, cefnogaeth ac arweiniad.

Grassroots – Yn cynnig gwybodaeth a chyngor ac yn cynnal gweithgareddau, hyfforddiant a gweithdai mewn awyrgylch ymlaciol a chyfeillgar.

Cyngor Caerdydd – Gwybodaeth ar ysgolion, rhai sydd yn gadael ysgol ac opsiynau addysg/cyflogaeth yn dilyn ysgol uwchradd.

Meic logo for Info section

Gwasanaethau Cenedlaethol

Meic – Llinell gymorth gwybodaeth ac eiriolaeth sydd yn cefnogi gydag unrhyw beth. Cysyllta yn ddyddiol o 8yb tan hanner nos ar: Rhadffôn (080880 23456), Neges testun (84001) neu sgwrs ar-lein.

Gyrfa Cymru: Cwis Buzz – Darganfod pa swydd gall fod yn berffaith i ti wedi’i selio ar dy bersonoliaeth.

Indeed – Chwilio am swyddi yn ôl lleoliad a math o swydd.

This image has an empty alt attribute; its file name is Jobs-1-1-1024x1024.png

Apiau Defnyddiol

HMRC – Gweld trethi, budd-daliadau a chynilion yn hawdd o’r app HMRC.

LinkedIn – Chwilio am swyddi, creu CV ar-lein, a chysylltu gyda chyflogwyr a rhai sydd yn recriwtio ledled y byd.

Blogiau a Chanllawiau

Getting A Job – The Mix

Leaving A Job – The Mix

Self-employed – The Mix

Workers Rights & Pay – The Mix

Working Life – The Mix

Your Career Path – The Mix

Fideos

Cyber Essentials Logo

Partneriaid Ariannu

families first
cardiff partnership
promo cymru
Sprout Cymraeg : Newyddion a Gwybodaeth i Bobl Ifanc Caerdydd