LHDT+

Mae LHDT yn golygu Lesbiad, Hoyw, Deurywiol a Trawsrywiol, sydd yn dermau defnyddir i ddisgrifio gogwydd rhywiol, emosiynol ac/neu ramantus rhywun ac/neu eu hunaniaeth rhyw. Mae LHDT+ yn cael ei weld yn aml gan fod y + yn cynrychioli’r nifer fawr o hunaniaethau eraill sydd yn bodoli (heb orfod ychwanegu llwyth o lythrennau i LHDT!).

Beth bynnag yr wyt ti’n uniaethu ag ef, fe ddylai’r wybodaeth ar y dudalen yma dy helpu i gael cefnogaeth. Rydym yma i helpu:

This image has an empty alt attribute; its file name is FlagPride-09.jpg

Cyngor yng Nghaerdydd

Gwasanaeth Perthynas Iach – Gwasanaethau Iechyd Rhywiol a Pherthnasau arbenigol a chyfrinachol i bobl ifanc 11-25 oed yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg.

Bi Caerdydd – Rhwydwaith i bobl sydd yn hoffi mwy nag un rhyw ac i bobl sydd yn meddwl efallai eu bod yn ddeurywiol.

Prosiect Dyn Cymru Ddiogelach – Mae’r prosiect yma yn cynnig cefnogaeth i ddynion heterorywiol, hoyw, deurywiol a traws sydd yn profi camdriniaeth ddomestig.

LGBT+ Sport Cymru – Wedi sefydlu yng Nghaerdydd, mae LHDT Chwaraeon Cymru yn herio canfyddiadau, chwalu rhwystrau a hyrwyddo cyfleoedd ar gyfer unigolion LHDT mewn chwaraeon a gweithgaredd corfforol yng Nghymru.

The Terrence Higgins Trust – Ei nod yw uchafu iechyd rhywiol yn y DU a lleihau’r lledaeniad o HIV a heintiau a drosglwyddir yn rhywiol (STIs).  Yn cynnig cefnogaeth i rai gyda HIV a STIs.

Impact LGBT – Grŵp o bobl ifanc LHDT yn cyfarfod â phobl ifanc eraill, yn gwneud ffrindiau, siarad am bethau sydd yn bwysig iddyn nhw a chael hwyl! Cysylltwch am fanylion pellach ac i glywed mwy am y grŵp.

This image has an empty alt attribute; its file name is 43104.jpg

Gwasanaethau Cenedlaethol

Pride Cymru – Mae Pride Cymru yn elusen sydd yn cynnal Pride Cymru, digwyddiad blynyddol enfawr yn dathlu pobl LHDT+ yng Nghaerdydd.

Meic – Os wyt ti eisiau siarad â rhywun yn gyfrinachol am unrhyw beth, neu eisiau manylion gwasanaethau a sefydliadau sydd ar gael i ti, cysyllta â Meic rhwng 8yb a hanner nos bob dydd. Mae Meic yn llinell gymorth i blant a phobl ifanc yng Nghymru. Galwa am ddim ar 080880 23456, tecstia ar 04001 neu sgwrsia ar-lein.

Blogiau a chanllawiau

LGBT+ History Month (TheSprout)

History of the Pride Flag (TheSprout)

10 Must Watches for LGBT+ History Month (TheSprout)

Important People in LGBT+ History (TheSprout)

Asexual Visibility and Education Network (AVEN) (Wiki)

Genderbread-Person-3.3

Fideos

Cyber Essentials Logo

Partneriaid Ariannu

families first
cardiff partnership
promo cymru
Sprout Cymraeg : Newyddion a Gwybodaeth i Bobl Ifanc Caerdydd