Addysg

Mae addysg yn bwnc enfawr a phwysig.

Am wybodaeth ar hyfforddiant a phrentisiaethau, cer draw i’n tudalennau Gwaith a Hyfforddiant.

Mae Gyrfa Cymru yn ymdrin â’r holl bynciau yma, felly os wyt ti am fynd yn syth ati yna cer draw i’w gwefan.

 

Ysgol a Choleg

Gwybodaeth dechrau yn yr ysgol, gadael yr ysgol, sgiliau astudio, dewisiadau blwyddyn 9 ac 11, cael dy wahardd, a chymwysterau.

Prifysgol

Mae’r newid o ysgol i’r coleg yn gallu bod yn un o’r newidiadau mwyaf yn dy fywyd, bydda’n barod amdano.

Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)

Mae ADY yn sefyll am Anghenion Dysgu Ychwanegol. Mae llawer o bobl angen pethau gwahanol mewn dosbarth – darganfod mwy yma.

Popeth Arall

Y pethau sydd ddim yn ffitio yn y pynciau eraill… gan gynnwys blwyddyn bwlch ac opsiynau eraill.

Cyber Essentials Logo

Partneriaid Ariannu

promo cymru
Sprout Cymraeg : Newyddion a Gwybodaeth i Bobl Ifanc Caerdydd