Bwlïo

Cwestiwn: Beth YW bwlio?

Ateb: Gwneud i rywun arall deimlo’n ofnus, yn ddi-werth, yn unig, yn euog neu’n gofidio – waeth a ydynt wedi gwneud unrhyw beth i’w pryfocio. Fel arfer mae’n digwydd drosodd a throsodd.

Ffaith: Gall ddigwydd ar y cyfrifiadur (seiber-fwlio), yn y cartref, ar dy ffôn symudol, yn yr ysgol, yn y brifysgol a hyd yn oed yn y gweithle.

Beth os ydw i’n meddwl mod i’n cael fy mwlio?

Cofia: Dyw e ddim yn para am fyth.

Rwy’n credu os ydwyt yn cael dy fwlio, efallai bydd di’n teimlo fel siarad â rhywun.

Bydd Meic bob amser yn gwrando i ti os wyt yn teimlo dy fod yn cael dy fwlio, neu os oes rywun yn peri gofid i ti. Gallant hefyd dy helpu i gymryd camau i ddatrys y sefyllfa, os dyna beth yr ydwyt am gwneud. Gallet sgwrsio â nhw ar-lein, anfon neges destun atyn nhw (84001) neu eu ffonio am ddim ar 080880 23456.

Yn cael dy fwlio ac yn teimlo’n bach? Gweler y fideo hwn:

– Beth alla i wneud os byddai’n gweld bwlio?

– Mae rhywun yn meddwl fy mod i’n eu bwlio, ond roeddwn i’n meddwl mod i ond yn tynnu coes.

– Rwy’n credu fy mod i’n fwli.

Dwed wrth rywun rwyt yn ymddiried ynddo – fel athro, tiwtor, gweithiwr cymdeithasol, neu dy rheolwr.

Os ydwyt yn credu y gallai dweud wrth rywun rwyt ti’n ‘nabod gwneud pethau’n waeth, dy gael di mewn i drafferth neu gwneud i’r bwli ddod ar dy ôl di, ceisia sgwrsio â Meic – byddant yn dy helpu i ddod o hyd i’r ffordd orau i ddatrys y sefyllfa. Gallet sgwrsio â nhw ar-lein, trwy neges destun (84001) neu rho galwad iddynt am ddim ar 080880 23456.

Dolenni eraill y gallet eu cael yn ddefnyddiol:

BulliesOut have a helpful page explaining exactly what a bully might do.

– Mae gan BulliesOut dudalen defnyddiol sy’n esbonio yn union beth allai bwli gwneud.

– Mae gan ‘Relate’ gwybodaeth dosbarth cyntaf os ydwyt yn cael dy fwlio yn yr ysgol, a sut i ddelio ag ef.

– Someone hassling you online? Try this useful article from Meic.

– Rhywun yn dy aflonyddu ar-lein? Rho gynnig ar yr erthygl defnyddiol hwn gan Meic.

Mae yna hefyd rhywfaint o gyngor cyffredinol ar Bullying.co.uk.

– Gall bwlio effeithio’n ddifrifol ar dy iechyd meddwl, felly beth am edrych ar wefan y GIG.

Rhai Sefydliadau Cenedlaethol

Meic

ChildLine

BulliesOut

Bullying.co.uk

Anti-bullying alliance

 

Cyber Essentials Logo

Partneriaid Ariannu

families first
cardiff partnership
promo cymru
Sprout Cymraeg : Newyddion a Gwybodaeth i Bobl Ifanc Caerdydd