Pobl yn Dy Fywyd

Mae’r adran hon yn ystyried y gwahanol berthnasau sydd gennym yn ein bywydau â’n teuluoedd, sboner neu wejen, ffrindiau a phobl eraill rydym yn eu hadnabod.

Gall y perthnasau hyn o bosibl fod yn rannau mwyaf pwysig a chymhleth ein bywydau – felly, isod, fe weler ddolenni, awgrymiadau a chyngor i dy helpu allan!

Teulu

Teulu. Sut wyt ti’n delio â nhw? Pa gymorth sydd ar gael ar gyfer dy deulu? Dolennau Defnyddiol – delio gyda teulu The Mix (formerly thesite.org) – Bywyd Teuluol –…

Ffrindiau

P’un a ydwyt erioed wedi cael ffrind neu beidio (neu dwyt ti ddim hyd yn oed yn siwr), rwyt ti siwr o fod yn gwybod beth ydyn nhw, felly nai…

Pan Aiff Pethau O Chwith

Pan aiff pethau o chwith, mae’n hawdd iawn beio ein hunain, teimlo’n ddigalon, yn ofnus, pryderus neu’n ddryslyd, neu geisio canfod rhesymau i gyfiawnhau pam ddigwyddodd. Y peth pwysicaf i’w…

Gofalwyr Ifanc

Os na all rhiant neu aelod agos o’r teulu ofalu am eu hunain, mae weithiau’n cael ei adael i aelodau iau y teulu i ofalu amdanynt. Fe’u elwir yn aml…

Perthnasau

O fynd allan gyda rhywun yr holl ffordd i briodas, ar y dudalen hon fe welwch ddolenni, awgrymiadau a chyngor i dy gefnogi mewn beth fydd o bosibl yn un…

Profedigaeth, Galar a Marwolaeth

Gall colli rhywun annwyl fod yn sioc anferth ac yn rhywbeth poenus iawn i ymdopi ag ef. Os wyt yn agos at rywun sydd wedi marw, mae profi pob mathau…

Cyber Essentials Logo

Partneriaid Ariannu

families first
cardiff partnership
promo cymru
Sprout Cymraeg : Newyddion a Gwybodaeth i Bobl Ifanc Caerdydd