Pobl yn Dy Fywyd

Mae’r adran yma yn edrych ar y perthnasau gwahanol yn ein bywydau gyda’n teuluoedd, cariadon, ffrindiau a phobl eraill rydym yn eu hadnabod.

Gall y perthnasau yma gyfrannu at y rhannau mwyaf pwysig  chymhleth o’n bywydau – felly dyma ddolenni, cyngor ac awgrymiadau gall helpu.

Teulu

Teulu. Sut wyt ti’n delio â nhw? Pa gymorth sydd ar gael ar gyfer ti a dy deulu? Gwybodaeth ar y dudalen hon. Cyngor yng Nghaerdydd Gwasanaethau Cenedlaethol Apiau Defnyddiol…

Ffrindiau

Mae cysylltu gydag eraill yn bwysig iawn ar gyfer iechyd meddwl a llesiant. Wyt ti’n cael trafferth gyda ffrindiau, neu yn cael trafferth gwneud ffrindiau. Cyngor yma: Cyngor yng Nghaerdydd…

Pan Fydd Pethau Yn Mynd O’i Le

Pan fydd pethau yn mynd o’i le, mae’n hawdd iawn gosod y bai ar ein hunain, teimlo’n ddigalon, yn ofnus, pryderus neu’n ddryslyd. Neu efallai ein bod yn ceisio meddwl…

Gofalwyr Ifanc

Os na all rhiant neu aelod agos o’r teulu ofalu am eu hunain, weithiau mae aelodau iau’r teulu yn gorfod gofalu amdanynt. Mae’r bobl ifanc yma yn cael eu galw’n…

Perthnasau

O berthnasau iach i berthnasau drwg – ar y dudalen hon mae gennym ddolenni, cyngor ac awgrymiadau i gefnogi gydag un o’r rhannau mwyaf pwysig, pleserus, cymhleth neu ddryslyd ym…

Profedigaeth, Galar a Marwolaeth

Gall colli rhywun sydd yn agos i ti fod yn sioc anferth ac yn rhywbeth poenus iawn i ymdopi ag ef. Mae profedigaeth yn golygu colli rhywun trwy farwolaeth ac…

Cyber Essentials Logo

Partneriaid Ariannu

families first
cardiff partnership
promo cymru
Sprout Cymraeg : Newyddion a Gwybodaeth i Bobl Ifanc Caerdydd