Pobl yn Dy Fywyd

Mae’r adran yma yn edrych ar y perthnasau gwahanol yn ein bywydau gyda’n teuluoedd, cariadon, ffrindiau a phobl eraill rydym yn eu hadnabod.

Gall y perthnasau yma gyfrannu at y rhannau mwyaf pwysig  chymhleth o’n bywydau – felly dyma ddolenni, cyngor ac awgrymiadau gall helpu.

Teulu

Teulu. Sut wyt ti’n delio â nhw? Pa gymorth sydd ar gael ar gyfer ti a dy deulu?

Ffrindiau

Gwybodaeth i helpu os wyt ti’n cael trafferth gyda ffrindiau, neu yn cael trafferth gwneud ffrindiau.

Pethau’n Mynd O’i Le

Gwybodaeth pan fydd pethau yn mynd o’i le yn hytrach na beio dy hun neu deimlo’n drist neu’n bryderus.

 

Gofalwyr Ifanc

Ydy gofalu am rywun arall, neu helpu rhywun arall i roi gofal, yn cael effaith ar dy fywyd di?

Perthnasau

O berthnasau iach i berthynas gwenwynid – cyngor i gefnogi ti.

Profedigaeth, Galar a Marwolaeth

Gwybodaeth am bethau gallet ti ei wneud i helpu gyda phoen galar a help i dderbyn y golled.

Cyber Essentials Logo

Partneriaid Ariannu

promo cymru
Sprout Cymraeg : Newyddion a Gwybodaeth i Bobl Ifanc Caerdydd