Perthnasau

O berthnasau iach i berthnasau drwg – ar y dudalen hon mae gennym ddolenni, cyngor ac awgrymiadau i gefnogi gydag un o’r rhannau mwyaf pwysig, pleserus, cymhleth neu ddryslyd ym mywyd rhywun.

Mae eisiau bod mewn perthynas â rhywun, a threulio amser a phrofiadau â nhw, yn beth hollol normal ac iach. Mae pob perthynas yn unigryw, ac nid oes unrhyw frys i fod mewn perthynas nes y byddi di’n teimlo’n barod chwaith.

Gall fod yn brofiad gwych, ond weithiau gall fod yn gyfnod dryslyd neu bryderus. Mae bod mewn perthynas â rhywun angen parch, cyfaddawdu a chyfathrebu am ein teimladau. Weithiau mae’n hawdd anghofio faint o amser, amynedd ac ymroddiad sydd ei angen er mwyn i berthynas lwyddo.

Mae gen ti hawl i wneud dewisiadau yn dy berthnasau a ddim teimlo dan bwysau i ruthro i wneud unrhyw beth. Cofia, dy deimladau di yw’r peth pwysicaf, ac os wyt ti angen cymorth a chyngor, rhanna dy bryderon â rhywun gallet ti ymddiried ynddynt.

Dyma sydd ar y dudalen hon:

Gwasanaethau Cenedlaethol

Meic – Llinell gymorth gwybodaeth ac eiriolaeth sydd yn cefnogi gydag unrhyw beth. Cysyllta yn ddyddiol o 8yb tan hanner nos ar: Rhadffôn (080880 23456), Neges testun (84001) neu sgwrs ar-lein.

Brook – Adran enfawr ar berthnasau.

The Mix – Gwefan arall gyda llwyth o wybodaeth ac erthyglau am berthnasau.

Cyngor ar Bopeth – Adran perthnasau yn canolbwyntio ar y gyfraith a dy hawliau.

Relate – Darparwr cefnogaeth perthynas mwyaf y DU.

SupportLine: Perthnasau – Sgrolia i waelod y dudalen am restr o wasanaethau a llinellau cymorth defnyddiol.

Cymorth i Ferched Cymru – Yn darparu gwasanaethau uniongyrchol i ferched a phlant sydd wedi profi neu yn dioddef camdriniaeth ddomestig.

The Hideout – Yn helpu plant a phobl ifanc i ddeall camdriniaeth ddomestig, a sut i gymryd camau positif os yw’n digwydd i ti.

TheSprout – Cer draw i’r adran Pan Fydd Pethau Yn Mynd O’i Le os yw pethau yn mynd o’i le gyda dy berthynas neu os nad wyt ti’n teimlo’n gyfforddus â phethau.

This image has an empty alt attribute; its file name is Love-2-1024x1024.png

Blogiau a Chanllawiau

#TiYnHaeddu: Perthnasau IachTheSprout

Relationships Myths – Brook.org

Looking For A Relationship – Brook.org

Social Media & Relationships – Brook.org

Online Dating Safely – The Mix

Asexual & In Love – The Mix

How I Escaped My Forced Marriage – The Mix

Date Ideas – The Mix

How To Talk To Your Boyfriend/Girlfriend – The Mix

Mixed Relationships – The Mix

I Love My Best Friend – The Mix

Flirting – The Mix

Dating & Disabilities – The Mix

Fideos

Cyber Essentials Logo

Partneriaid Ariannu

promo cymru
Sprout Cymraeg : Newyddion a Gwybodaeth i Bobl Ifanc Caerdydd