Teulu

Teulu. Sut wyt ti’n delio â nhw? Pa gymorth sydd ar gael ar gyfer ti a dy deulu? Gwybodaeth ar y dudalen hon.

Gwasanaethau Cenedlaethol

Meic – Llinell gymorth gwybodaeth ac eiriolaeth sydd yn cefnogi gydag unrhyw beth. Cysyllta yn ddyddiol o 8yb tan hanner nos ar: Rhadffôn (080880 23456), Neges testun (84001) neu sgwrs ar-lein.

The Mix: Bywyd Teuluol – Pob math o gyngor arbenigol, straeon go iawn, cwestiynau cyffredin a thrafodaeth am faterion teuluol.

The Student Room – Chwilio: Teulu – Y gymuned myfyrwyr mwyaf yn y byd lle gallet drafod unrhyw beth. Miloedd o drafodaethau ar deulu.

SupportLine: Problems – Perthnasau / Teulu – Dylai’r ddolen fynd â thi i wasanaethau/sefydliadau ar gyfer perthnasau, gan gynnwys adnoddau ffrindiau/teulu.

Childline – Llinell gymorth cwnsela 24 awr i blant a phobl ifanc hyd at eu pen-blwydd yn 19 oed.

Y Samariaid – Llinell gymorth 24 awr am ddim i unrhyw un sydd angen cefnogaeth emosiynol.

Relate: Cwnsela Plant a Phobl Ifanc – “Rho gynnig ar sesiwn Sgwrsio Byw am ddim gyda cwnselydd Relate hyfforddedig. Neu siarada â ni am dy bryderon neu gwestiynau ar 0300 100 1234.”

Gwasanaethau Iechyd Plant, Pobl Ifanc a Theuluoedd (GIG Cymru) – Hyrwyddo a chefnogi cychwyn iach ym mywyd plant, pobl ifanc a’u teuluoedd wrth iddynt dyfu a datblygu.

Fearless – Adrodd trosedd yn gwbl gyfrinachol.

Cyngor ar Bopeth: Pobl Ifanc a Theulu – Cyngor ar lawer o bethau, fel bod yn rhiant ifanc a newid dy enw.

Apiau Defnyddiol

The Happy Child: Parenting App – Mynediad am ddim i ymchwil a chyngor i helpu magu plant.

Blogiau a Chanllawiau

Parent Support – Care For The Family

Beth Mae’n Ei Olygu i Fod Yn Ofalwr Ifanc – Meic

Fideos

Cyber Essentials Logo

Partneriaid Ariannu

promo cymru
Sprout Cymraeg : Newyddion a Gwybodaeth i Bobl Ifanc Caerdydd