Ffrindiau

Mae cysylltu gydag eraill yn bwysig iawn ar gyfer iechyd meddwl a llesiant.

Wyt ti’n cael trafferth gyda ffrindiau, neu yn cael trafferth gwneud ffrindiau. Cyngor yma:

Gwasanaethau Cenedlaethol

Meic – Llinell gymorth gwybodaeth ac eiriolaeth sydd yn cefnogi gydag unrhyw beth. Cysyllta yn ddyddiol o 8yb tan hanner nos ar: Rhadffôn (080880 23456), Neges testun (84001) neu sgwrs ar-lein.

The Mix: Cyfeillgarwch – Pob math o gyngor arbenigol, straeon go iawn, cwestiynau cyffredin a thrafodaeth am faterion cyfeillgarwch.

The Student Room – Chwilio: Ffrindiau – Y gymuned myfyrwyr mwyaf yn y byd lle gallet drafod unrhyw beth. Mae cannoedd o drafodaethau ar gyfeillgarwch.

SupportLine: Problemau – Perthnasau / Teulu – Gwasanaethau a sefydliadau yn ymwneud â pherthnasau, gan gynnwys adnoddau ffrindiau/teulu.

Relate: Cwnsela Plant a Phobl Ifanc – “Os oes gen ti broblemau gyda ffrindiau neu’n teimlo dy fod angen rhywun i siarad â nhw, gallwn ni helpu. Beth am roi tro ar sesiwn Sgwrsio Byw gyda cwnselydd Relate hyfforddedig yn rhad ac am ddim. Neu siarada â ni am dy bryderon neu gwestiynau ar 0300 100 1234.”

ChildLine – llinell gymorth cwnsela 24 awr rhad ac am ddim ar gyfer plant a phobl ifanc hyd at eu pen-blwydd yn 19.

Y Samariaid –  Llinell gymorth 24 awr am ddim ar gyfer unrhyw un sydd angen cymorth emosiynol. 

This image has an empty alt attribute; its file name is Friends-1-1024x1024.png

Apiau Defnyddiol

Mae apiau cyfryngau cymdeithasol yn ffordd dda i gyfarfod a chadw cysylltiad gyda ffrindiau. Os wyt ti’n defnyddio cyfryngau cymdeithasol, sicrha dy fod di’n cadw’n ddiogel ar-lein. Darganfod mwy am ddiogelwch ar-lein yma

Blogiau a Chanllawiau

Bwlio – TheSprout

How to Make New Friends (and Keep the Old) as a Young Adult – Greatist

Making Good Friends – Help Guide

Dealing with Loneliness and Shyness – Help Guide

Bad Friends – The Mix

I Owe Money To My Friends – The Mix

Arguments With Friends – The Mix

Arguing & Conflict – Relate

Falling For Your Housemate – The Mix

How do I get over my best friend rejecting me? – The Mix

Friends With Benefits – The Mix

Fideos

Cyber Essentials Logo

Partneriaid Ariannu

promo cymru
Sprout Cymraeg : Newyddion a Gwybodaeth i Bobl Ifanc Caerdydd