Byw Mewn Gofal

Weithiau, bydd pethau’n digwydd mewn teulu sy’n golygu na all plant neu bobl ifanc fyw gyda’u rhieni. Gall hyn ddigwydd am sawl rheswm gan gynnwys salwch, problemau teuluol, neu fod amgylchiadau yn atal rhiant neu deulu rhag gofalu amdanat yn iawn.

Wyt ti’n chwilio am wybodaeth ar fod mewn gofal, maethu, neu lety lle ceir cefnogaeth yng Nghymru? Yna gallem roi ti ar y llwybr cywir:

This image has an empty alt attribute; its file name is Being-In-Care-2-1024x1024.png

Gwasanaethau Cenedlaethol

Meic – Llinell gymorth gwybodaeth ac eiriolaeth sydd yn cefnogi gydag unrhyw beth. Cysyllta yn ddyddiol o 8yb tan hanner nos ar: Rhadffôn (080880 23456), Neges testun (84001) neu sgwrs ar-lein.

Lleisiau o Ofal Cymru – Sefydliad annibynnol cenedlaethol Cymru sydd yn gweithio i sicrhau hawliau a llesiant plant a phobl ifanc sydd yn, neu wedi, derbyn gofal. Gellir galw 029 2045 1431 neu ymweld â’u gwefan.

Comisiynydd Plant Cymru – Pencampwyr plant a phobl ifanc gyda’r bwriad o gael parch i hawliau plant a sicrhau bod eu llais yn cael ei glywed.

Llamau – Elusen ddigartrefedd ieuenctid sydd yn gallu cynnig cefnogaeth a chyngor i bobl ifanc. Gweler y gefnogaeth ar gael yma.

This image has an empty alt attribute; its file name is Being-In-Care-3-1024x1024.png

Blogiau a Chanllawiau

Gov.UK’s info on leaving foster or local authority care

The Mix: Finding Out You’re Adopted

The Mix: Being In Care

The Mix: Leaving Care

Fideos

Cyber Essentials Logo

Partneriaid Ariannu

promo cymru
Sprout Cymraeg : Newyddion a Gwybodaeth i Bobl Ifanc Caerdydd