Cerdyn Post o’r Dyfodol: Archer Davies

Postiwyd ar:   Postiwyd gan:

Wyt ti erioed wedi meddwl sut fydd y dyfodol mewn 50 mlynedd? Dyma Archer, sydd yn 7 oed ac wedi cyrraedd rownd derfynol cystadleuaeth Cerdyn Post o’r Dyfodol Chapter, yn egluro’r weledigaeth y tu ôl i’w lun.

Beth oedd dy ysbrydoliaeth wrth greu’r llun?

Mae fy llun yn dangos enfys sgwâr a thyrbinau gwynt ar y tai fel bod posib arbed yr ynni ac achub y blaned wrth roi trydan i dai eraill a’r cestyll.

Rhoddais wenyn ac adar i ddangos pa mor iach yw’r blaned yn yr ardal yma.

Rhoddais fy nghefnderoedd, tractor, castell modern a chastell arferol. Rhoddais fadarch y gall pobl fyw ynddynt a biniau.

Celf Archer

Sut wyt ti’n teimlo am gael dy gynnwys mewn arddangosfa celf broffesiynol yn Chapter?

Dwi’n hapus iawn i gael i mewn. Dwi’n hoffi rhai pawb arall cymaint ag un fi! Dwi hefyd yn gyffrous iawn os ydw i’n ennill neu beidio.

Pa bethau creadigol eraill wyt ti’n gwneud?

Dwi’n caru peintio anifeiliaid sydd yn y gwyllt. Dwi’n caru peintio dinosoriaid. Dwi’n caru gwneud lluniau. Dwi’n caru adeiladu a dwi’n caru popeth dwi’n wneud. Ac, rydym yn mynd i’r sŵ cyn hir.

Oes unrhyw beth arall hoffet ti ddweud am gyrraedd y rownd derfynol?

Dwi’n hapus iawn i fod yn y tri sydd ar y brig a dwi’n caru lluniau pawb arall. Dwi ddim yn gwybod beth i ddweud ond yr un peth yma – dwi’n hapus, hapus, HAPUS iawn.

Gwybodaeth berthnasol

Mae hwn yn rhan o’r ymgyrch Cerdyn Post o’r Dyfodol sydd yn cael ei gynnal ar y cyd â Chanolfan Gelfyddydau Chapter i ddathlu eu pen-blwydd yn 50. I ddysgu mwy am y gystadleuaeth a phawb arall sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol, clicia yma.

Cyber Essentials Logo

Partneriaid Ariannu

promo cymru
Sprout Cymraeg : Newyddion a Gwybodaeth i Bobl Ifanc Caerdydd