Y Gyfraith, Dy Hawliau a Dinasyddiaeth

Mae’r rheolau a’r cyfreithiau rydym yn glynu atynt mewn cymdeithas yn bodoli i sicrhau bod yna safonau o ymddygiad a threfn yn y wlad. Drwy lynu at y cyfreithiau hyn, mae pobl yn ein cymdeithas yn derbyn gofal ac amddiffyniad y llywodraeth.

Mae’n bwysig i wybod a deall beth yw’r canlyniadau os wyt ti’n torri’r gyfraith a pa broses i’w dilyn os wyt ti’n dod yn ddioddefwr trosedd.

Mae hefyd yn bwysig iawn gwybod a deall dy hawliau a sut i’w hymarfer.

Mae’r adran yma yn darparu ti gyda gwybodaeth am y gyfraith a hawliau, plismona, mathau o droseddau a’r canlyniadau o dorri’r gyfraith, gan gynnwys dy hawliau fel dinesydd.

Pleidleisio

Pleidleisio Mae tua £16 biliwn yn cael ei wario yng Nghymru bob blwyddyn ar bethau sy’n effeithio ar fywydau pobl ifanc o ddydd i ddydd, gan gynnwys pethau fel iechyd…

Trosedd, Llysoedd a’r Heddlu

Trosedd a Llysoedd Nee-naw, nee-naw. Mae’n sain sy’n crynu lawr dy asgwrn cefn. Ond, does dim rhaid iddo: mae yna digon o atal troseddu, yr heddlu a chyngor cyfreithiol i…

Mewnfudo a Lloches

Mae’r adran hon yn rhoi gwybodaeth i chi am y gyfraith a hawliau, plismona, mathau o droseddau a’r canlyniadau am dorri’r gyfraith, ynghyd â’ch hawliau fel dinesydd.

CCUHP

CCUHP Hawliau Dynol. Mae pobl y dyddiau hyn yn aml yn cwyno pan fyddant yn clywed y geiriau hyn. Ond, mae hawliau dynol yn warantau – yn ôl y gyfraith…

Cyber Essentials Logo

Partneriaid Ariannu

families first
cardiff partnership
promo cymru