Amdanom Ni

Beth ydy theSprout?

Cylchgrawn ar-lein a gwefan gwybodaeth Caerdydd i rai 11-25 oed ydy theSprout, wedi’i greu gan bobl ifanc 11 i 25 oed a sefydliadau sydd yn eu cefnogi. Cyfranna nawr!

Dychmyga newyddion, barn, adolygiadau, cyfweliadau, creadigedd, cyngor, gwybodaeth, profiadau personol a llawer, llawer mwy!

Mae theSprout yn wefan rhyngweithiol sydd yn annog creadigedd a chyfraniad, gan ddarparu gwybodaeth ar weithgareddau a gwasanaethau sydd yn agored i bob un ohonoch chi, bobl ifanc hyfryd Caerdydd.

Mae Grŵp Golygyddol rhwng 11-25 oed yn cyfarfod bob mis. Nhw sydd yn gyfrifol am ysgrifennu, gohebu, tynnu lluniau, dylunio, hyrwyddo ac unrhyw beth arall maent yn teimlo dylid ei gynnwys. Maent hefyd yn gwneud penderfyniadau am gynnwys a newidiadau technegol.

Os oes gen ti ddiddordeb yn ymuno â’r grŵp neu fynychu un o’r cyfarfodydd (a gynhelir yn y Llyfrgell Ganolog ac sy’n cynnwys bisgedi), cysyllta â  info@theSprout.co.uk.

Pwy sy’n gyfrifol am theSprout?

Mae Teuluoedd yn Gyntaf yng Nghaerdydd wedi ariannu ProMo-Cymru i gynnal theSprout. Mae’r holl gynnwys y cael ei oruchwilio gan y Golygydd sydd yn cael ei gyflogi gan ProMo-Cymru.

Pwy sydd yn gyfrifol am y dyluniad?

Mae ProMo-Cymru yn gweithio gyda Burning Red, cwmni dylunio creadigol ym Mae Caerdydd. “Ar flaen y gad, yn gyfoes ac yn angerddol am ein gwaith, mae Burning Red yn ganolfan greadigol o arbenigwyr dylunio sydd yn gweithio i roi bywyd i’ch brand. Mae cleientiaid yn amrywio – sefydliadau’r sector corfforaethol, cyhoeddus a phreifat, adwerthwyr a cherddorion ymysg sawl arall – ond mae un peth yn gyffredin rhyngddynt – yr angen i gyfathrebu’n greadigol.”

Beth sydd ei angen?

Ei fwydo! Tania’r Sprout gydag unrhyw beth yr hoffet ei rannu: newyddion, adolygiadau, ysgrifennu creadigol, rhagolygon, erthyglau nodwedd, neu hysbysa pobl am ddigwyddiad neu dy farn di ar rywbeth. Datblyga dy sgiliau newyddiadurol. Mae posib ychwanegu fideos o YouTube i eitemau newyddion, a gellir llwytho delweddau i gyd-fynd a stori.

Sut ydw i’n gweld fy ngwaith ar theSprout?

Cofrestra mewn dau funud, a dechreua gyflwyno stwff. Am gymorth, e-bostia info@thesprout.co.uk.

Felly, yn gryno:

Beth ydy theSprout?

 • Gwefan ryngweithiol a chylchgrawn achlysurol yn cynnig gwybodaeth, newyddion a chyngor i bobl ifanc 11 i 25 oed yng Nghaerdydd
 • Mae’n caniatáu i bobl ifanc, a’r sefydliadau sy’n gweithio gyda nhw, i gyflwyno erthyglau, digwyddiadau, lluniau, a fideos. Mae Grŵp Golygyddol o bobl ifanc yn arwain y gwaith o ddatblygu’r safle

Beth sy’n grêt am theSprout?

 • Cynnwys sy’n cael ei greu gennyt ti a’r sefydliadau sy’n cefnogi dy weithgareddau.
 • Caniatáu i ti gyfathrebu’r hyn yr hoffet ac yn dy annog i rannu dy farn
 • Creu, datblygu a rhannu gwybodaeth yn lleol ac yn genedlaethol
 • Rhannu amlgyfrwng yn arddangos dy syniadau a sgiliau creadigol
 • Hyrwyddo cyfranogiad a chynhwysiant gyda grwpiau golygyddol wedi’u harwain gan bobl ifanc
 • Gweithio’n agos a rhannu adnoddau gyda rhwydweithiau gwybodaeth ieuenctid ledled Cymru
 • Llwyfan i ti ac i sefydliadau gael arddangos cynnydd a chyflawniad
 • Amlygu syniadau ac arferion da i addysgu pawb
 • Darganfod gwybodaeth am brosiectau, a sut i gymryd rhan

Cwestiynau Cyffredin – y man cyntaf i chwilio am atebion am theSprout

Canllaw Arddull – cyngor am sut i ysgrifennu ar gyfer theSprout

Canllaw Lluniau – cyngor am sut i ddarganfod a chyflwyno delweddau i gyd-fynd ag erthygl.

Cyber Essentials Logo

Partneriaid Ariannu

families first
cardiff partnership
promo cymru
Sprout Cymraeg : Newyddion a Gwybodaeth i Bobl Ifanc Caerdydd