Am

Beth yw TheSprout?

Gwefan rhyngweithiol yw TheSprout sy’n annog creadigrwydd a chysylltiad uniongyrchol wrth ddarparu gwybodaeth am weithgareddau a gwasanaethau sydd ar gael i bob un ohonoch chi, bobl ifanc da Caerdydd.

Mae Grŵp Golygyddol rhwng 11-25 oed yn cyfarfod bob mis ac yn gyfrifol am ysgrifennu, adrodd, tynnu lluniau, dylunio, hyrwyddo ac unrhyw beth arall maent yn teimlo dylid eu cynnwys. Maent hefyd yn gwneud penderfyniadau am gynnwys a newidiadau technegol.

Os oes gennyt ddiddordeb mewn ymuno â’r grwp neu fynychu un o’r cyfarfodydd (a gynhelir yn y Llyfrgell Ganolog ac sy’n cynnwys bisgedi), cysylltwch â’r Golygydd, Sam: Sam: sam@TheSprout.co.uk neu’r Is-olygydd, Tom: tom@TheSprout.co.uk.

Pwy sy’n ei rhedeg?

Cafwyd ProMo-Cymru eu ariannu i ddarparu The Sprout drwy Teuluoedd yn Gyntaf yng Nghaerdydd. Goruchwyliwyd yr holl gynnwys cyfryngol gan y Golygydd a gyflogir gan ProMo-Cymru.

Pwy gynlluniodd hi?

Mae ProMo-Cymru yn gweithio gyda’r clocsiau clyfar a elwir yn Burning Red, cwmni dylunio creadigol ym Mae Caerdydd. “Ar flaen y gad, yn gyfoes ac yn angerddol am ein gwaith. Mae Burning Red yn ganolfan greadigol o arbenigwyr dylunio sy’n ymroddedig i ddod a dy frand yn fyw. Mae ein cleientiaid yn amrywiol – sefydliadau y sector corfforaethol, cyhoeddus a phreifat, adwerthwyr a cherddorion i enwi ond ychydig – ond mae ganddynt un peth yn gyffredin -. Yr angen am gyfathrebu creadigol ”

Beth sydd eisiau arno?

Ei fwydo! Rho unrhyw fath o danwydd i TheSprout, beth bynnag yr hoffet rannu: newyddion, adolygiadau, ysgrifennu creadigol, rhagolygon, erthyglau nodwedd, neu rho wybod i bawb am dy ddigwyddiadau neu dy farn. Defnyddia ef i ddatblygu dy sgiliau newyddiadurol. Gallet ychwanegu fideos o YouTube i eitemau newyddion, a gallet llwytho delweddau i gyd-fynd a dy stori.

Sut y galli weld fy ngwaith ysgrifennu ar The Sprout?

Cymera dwy funud i gofrestru a gallet dechrau cyflwyno stwff yn syth. Os oes angen help arnat, anfona e-bost at sam@TheSprout.co.uk

Felly, yn gryno:

Beth yw TheSprout?

 • Gwefan ryngweithiol a chylchgrawn achlysurol yn cynnig gwybodaeth, newyddion a chyngor i bobl ifanc 11 i 25 oed yng Nghaerdydd
 • Mae’n caniatáu i bobl ifanc a’r sefydliadau sy’n gweithio gyda nhw i lwytho erthyglau, digwyddiadau, lluniau, a fideos. Mae Grŵp Golygyddol  o bobl ifanc yn arwain y gwaith o ddatblygu’r safle

Beth sy’n gret am TheSprout?

 • Mae’r cynnwys yn cael ei greu gennyt ti a’r sefydliadau sy’n cefnogi dy weithgareddau.
 • Mae’n caniatáu i ti ddweud beth wyt ti eisiau ac yn hyrwyddo cyfnewid barn
 • Mae’n Creu, datblygu a rhannu gwybodaeth yn lleol ac yn genedlaethol
 • Mae rhannu amlgyfrwng yn arddangos dy syniadau a sgiliau creadigol
 • Mae’n hyrwyddo cyfranogiad a chynhwysiant drwy grwpiau golygyddol a arweinir gan ieuenctid
 • Works closely with youth information networks across Wales to share resources
 • Mae’n gweithio’n agos gyda rhwydweithiau gwybodaeth ieuenctid ar draws Cymru i rannu adnoddau
 • Llwyfan i ti a sefydliadau roi cyhoeddusrwydd i’th cynnydd a’th cyflawniadau
 • Amlygu syniadau ac arferion da i bawb ddysgu oddi wrthynt
 • Gallet gael gwybodaeth am brosiectau, a sut i gymryd rhan o bob rhan o

Cwestiynau Cyffredinol The Sprout – Dy alwad cyntaf am bob cwestiwn sy’n gysylltiedig a TheSprout.

Canllaw Arddull TheSprout – awgrymiadau ar ysgrifennu ar gyfer The Sprout

Cyber Essentials Logo

Partneriaid Ariannu

families first
cardiff partnership
promo cymru