Pethau i’w Gwneud

Eisiau gwybod beth sy’n digwydd yng Nghaerdydd? Oes pethau hoffet ti eu gweld? Ddim yn gwybod ble mae’r parc agosaf, y clwb chwaraeon, cyfle gwirfoddol? Gweler isod ar ein tudalen Pethau i’w Gwneud a dechrau cynllunio’r gwyliau, hobi neu nod personol nesaf.

Digwyddiadau

theSprout: Digwyddiadau – Y wefan hon! Mae yna galendr digwyddiadau rhyngweithiol i blant a phobl ifanc 11 i 25 oed yng Nghaerdydd. Chwilia neu rhanna dy ddigwyddiadau yma!

Visit Cardiff: Digwyddiadau – Canllaw fawr. Gwefan twristiaeth swyddogol Caerdydd.

Cylchgrawn Buzz: Digwyddiadau – Buzz ydy cylchgrawn adloniant misol am ddim De Cymru, ers 25 mlynedd bellach, a dyma restr ar-lein o ddigwyddiadau celf, clwb, cerddoriaeth a llwyfan.

CarpeDiem Caerdydd – Gwefan cynhwysfawr gyda rhestr digwyddiadau yng Nghaerdydd o Facebook.

Pethau i’w gwneud yng Nghaerdydd

Hamdden, Parciau a Diwylliant – Cyngor Caerdydd – Darganfod mwy am ganolfannau hamdden a chyfleusterau, parciau a mannau gwyrdd, amgueddfeydd ac orielau, llyfrgelloedd lleol, a llawer mwy.

Croeso Caerdydd – Gwefan twristiaeth swyddogol Caerdydd. Darganfod gwybodaeth am bethau i’w gwneud a gweld, digwyddiadau sydd i ddod, ble i fwyta ac yfed, ble i siopa, a mwy.

Pethau i’w gwneud yng Nghaerdydd (Tripadvisor.co.uk) – Rhestr, adolygiadau a chyngor am y pethau gorau i’w gwneud yng Nghaerdydd, a ddarperir yn bennaf gan ddefnyddwyr.

Wow 24/7: Caerdydd – Gwefan sy’n hoff o greu rhestr sydd yn cynhyrchu canllawiau rheolaidd i Gaerdydd fel 15 peth sych i’w wneud ar ddiwrnod Gaeafol yng Nghaerdydd.

Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd – Mae yna ganllaw croeso ac adran pethau i’w gwneud.

We Are Cardiff – Mae yna ganllaw i’r ddinas i glas fyfyrwyr yn dangos y llefydd gorau i fynd am baned, siopa, cinio ayb. Yn ogystal â chanllaw Digwyddiadau eu hunain.

Hwyl i’r teulu!

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Caerdydd – Gweithgareddau a grwpiau chwarae i blant, canolfannau chwarae a chaffis, llefydd i ymweld, a mwy.

Pethau i’w gwneud yng Nghaerdydd (dayoutwiththekids.co.uk) – Gwefan syml a hwyl i ddod o hyd i rywle am ddiwrnod allan gwych i’r teulu, sy’n cynnwys atebion i rai o’r cwestiynau mwyaf cyffredin gan y rhai sy’n rhedeg yr atyniadau.

Gwefan Digwyddiadau Caerdydd – Mae ystod o ddigwyddiadau ar draws y ddinas i’r teulu oll ei fwynhau.

Hwyl Cadw’n Fywiog: Chwaraeon, Gwirfoddoli, Awyr Agored!

BBC Get Inspired – Awgrymiadau ymarfer corff a chwaraeon, darganfyddwr gweithgareddau i ddod o hyd i weithgareddau yn dy ardal di, a gwybodaeth ar sut i gychwyn.

Y Hyb Chwaraeon Caerdydd – Darganfod clybiau chwaraeon, cystadlaethau, gwirfoddoli lleol.

Gwasanaeth Cymunedol Gwirfoddol (VCS Cymru):  Map Cyfleoedd – map o nifer fawr o sefydliadau gwirfoddoli yng Nghaerdydd.

Gwirfoddoli Cymru – Darganfod pa sefydliadau gwirfoddoli sy’n recriwtio gwirfoddolwyr ar hyn o bryd.

Awyr Agored Caerdydd –  Cerdded, beicio, natur a chefn gwlad, digwyddiadau awyr agored, a mwy.

Gwybodaeth bellach yn adran Gwirfoddoli theSprout.

Gwirfoddoli

Chwilio am rywbeth i wneud rŵan hyn?

Buzzfeed: 12 Gem Porwr i Chwarae Wrth i Ti Oedi

Cylchgrawn Fact: 10 offeryn porwr bachog i greu cerddoriaeth ar dy awr ginio

Ysgrifennu rhywbeth i theSprout (sef ni!)

Meic logo for Info section

Am wybodaeth bellach ar sefydliadau, gwasanaethau neu bethau i’w gwneud, chwilia ein bas data neu cysyllta gyda Meic, llinell gymorth gwybodaeth a chyngor i blant a phobl ifanc yng Nghymru.- Rhadffôn: 080880 23456 / Neges Testun: 84001 / Neges Sydyn.

Cyber Essentials Logo

Partneriaid Ariannu

families first
cardiff partnership
promo cymru
Sprout Cymraeg : Newyddion a Gwybodaeth i Bobl Ifanc Caerdydd
EN