Pethau i’w Gwneud

Eisiau gwybod beth sy’n digwydd yng Nghaerdydd? Oes pethau hoffet ti eu gweld? Ddim yn gwybod ble mae’r parc, y clwb chwaraeon, cyfle gwirfoddol agosaf? Gweler isod a dechrau cynllunio’r gwyliau, hobi neu nod personol nesaf.

Ar y tudalen hwn byddi di’n darganfod canllaw cynhwysfawr am ble i fynd i chwilio am bethau i’w gwneud yng Nghaerdydd.

This image has an empty alt attribute; its file name is Things-To-Do-e1617784844465-1024x283.png

Diwrnodau Allan a Digwyddiadau

Hamdden, Parciau a Diwylliant – Cyngor Caerdydd – Gwybodaeth am ganolfannau a chyfleusterau hamdden, parciau a gofodau gwyrdd, amgueddfeydd ac orielau, llyfrgelloedd lleol a llawer mwy.

Croeso Caerdydd – Gwefan twristiaeth swyddogol Caerdydd. Gwybodaeth am bethau i’w gwneud a gweld, digwyddiadau sydd i ddod, ble i fwyta ac yfed, ble i siopa, a mwy.

Pethau i’w gwneud yng Nghaerdydd (Tripadvisor.co.uk) – Rhestr o, adolygiadau ar a chyngor am y pethau gorau i’w gwneud yng Nghaerdydd, wedi’i ddarparu fel arfer gan ddefnyddwyr.

Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd – Mae yna ganllaw croeso ac adran pethau i’w gwneud.

We Are Cardiff – Mae canllaw i fyfyrwyr newydd yma gyda’r llefydd gorau i fynd am goffi, siopa, cinio ayb.

Days Out With The Kids – Gwefan syml a hwyl i ddarganfod rhywle da i fynd gyda’r teulu, sydd yn cynnwys rhai o’r cwestiynau cyffredin wedi’i ateb gan y rhai sydd yn rhedeg yr atyniadau.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Caerdydd – Gweithgareddau a grwpiau chwarae i blant, canolfannau chwarae a chaffis, llefydd i ymweld, a mwy.

This image has an empty alt attribute; its file name is Things-To-Do-1-1024x1024.png

Chwaraeon ac Awyr Agored

BBC Get Inspired – Cyngor ymarfer corff a chwaraeon, chwilio gweithgareddau yn dy ardal di, a gwybodaeth ar sut i gychwyn.

Y Hyb Chwaraeon Caerdydd – Darganfod clybiau chwaraeon, cystadlaethau, gwirfoddoli lleol.

Awyr Agored Caerdydd –  Cerdded, beicio, natur a chefn gwlad, digwyddiadau awyr agored, a mwy.

This image has an empty alt attribute; its file name is Things-To-Do-Info-Page-1-1024x1024.png

Gwirfoddoli

Gwirfoddoli Caerdydd – Manylion cyfleoedd gwirfoddol yng Nghaerdydd.

Gwirfoddoli Cymru – Darganfod pa sefydliadau gwirfoddoli sy’n recriwtio gwirfoddolwyr ar hyn o bryd.

Tudalen Gwybodaeth Gwirfoddoli theSprout – Ein canllaw ni i wirfoddoli yn, ac o gwmpas, Caerdydd.

This image has an empty alt attribute; its file name is Things-To-Do-Info-Page-2-1024x1024.png
Cyber Essentials Logo

Partneriaid Ariannu

families first
cardiff partnership
promo cymru
Sprout Cymraeg : Newyddion a Gwybodaeth i Bobl Ifanc Caerdydd