Cymera Eiliad: Safleoedd Tawelu

Postiwyd ar:   Postiwyd gan:

Mae angen i bawb gymryd seibiant. Beth bynnag sy’n digwydd yn dy fywyd, mae cymryd ychydig o funudau i ymlacio yn un o’r pethau gorau y gallu di wneud ar gyfer ti dy hun.

Isod ceir rhai dolennau i dy helpu i wneud hynny. Rydym yn gobeithio y byddi di’n eu ffeindio’n ddefnyddiol.

…anadla

Sŵn Cefndir

Synau i helpu i ymlacio. Gallant hefyd dy helpu i ganolbwyntio (gwych os wyt ti am wrando ar rywbeth wrth weithio ond yn ffeindio bod geiriau mewn caneuon yn tynnu sylw gormod):

Synau Natur – Chwaraea a chymysga dy synau natur dy hun

65fb7d81efd750c356c739bf84e1a560

Hwyl Glawog – Gwranda ar sŵn y glaw. Sgrolia i waelod eu tudalen i wrando ar gerddoriaeth wedi cymysgu â’r glaw.

Y Man Tawel

quietplace

Mae’r prosiect Y Man Tawel yn gartref i offer gwych i leddfu dy feddyliau. Dilyna’r ddolen at eu prif dudalen yn gyntaf, yna edrycha ar eu hoffer ar waelod eu tudalen (uwchben y bar iaith).

Un o’n ffefrynnau ydy’r Ystafell Meddyliau: mae hyn ar gyfer pan fydd dy ymennydd yn llawn meddyliau na fydd yn cau fyny. Teipia dy feddyliau yn y blwch, gwylia tra eu bod yn diflanu, a chael dy atgoffa taw dim ond meddyliau ydynt: dydy meddyliau ddim go iawn ac ni allant dy frifo. Mae sylweddoli yn rhyddhau eu gafael arnat ti.

Mynd ar goll mewn rhywbeth hudol

teaser-2

Paentio nifwl gyda Fflamau Neon

(Neu paentia cynfas: www.jacksonpollock.org)

Calm.com – Dewisa golygfa hamddenol, tro dy seinydd i fyny ac anadla (Mae gan y safle nifer o adnoddau hefyd, ond gallai fod yn eitha neis i aros ar yr hafan)

Rhoi cariad. Derbyn cariad

nicestplace_guys

Mae’r Lle Neisaf ar y Rhyngrwyd yn union hynny. Tudalen ydyw lle gallu di gael cwtsh. Gallu di hefyd anfon dy gwtsh dy hun a negeseuon cefnogol i eraill.

Ystafell Y Wawr – Anfona a derbynia negeseuon o gysur a tawelu meddwl gan bobl ar draws y byd.

Canmoliaeth yn dda

xmanatee14.jpg.pagespeed.ic.wjEsFtZsm5

Mae’r Manatee Tawelu yn Gofalu amdanat ti

A, pham lai..

catbounce

cat-bounce.com

Related
News

Cyber Essentials Logo

Partneriaid Ariannu

families first
cardiff partnership
promo cymru
Sprout Cymraeg : Newyddion a Gwybodaeth i Bobl Ifanc Caerdydd