Modryb Sprout

Modryb Sprout ydw i. Fi yw’r modryb ofidiau ar gyfer TheSprout.

Os oes gennyt gwestiwn, mater neu broblem yr hoffet rannu gyda chymuned TheSprout, yna gwna hynny…

Anfon Cwestiwn

Oes gennyt gwestiwn neu broblem? Yna defnyddia y ffurflen gyswllt ar y dde.

Os yw’n gwestiwn difrifol yna byddaf yn tynnu dy enw oddi wrthi, fel y bydd yn fwy gyfrinachol. Yna, byddaf yn ei agor i gymuned TheSprout drwy ei bostio fel erthygl. Byddaf hefyd yn cysylltu â Meic, y llinell gwybodaeth, cyngor ac eiriolaeth i bobl ifanc yng Nghymru, yn ogystal â sefydliadau eraill am sylwad os byddaf yn credu y gallant helpu.

Noder: Ni fyddaf yn rhoi dy fanylion i unrhyw un arall, oni bai ei fod yn swnio fod ti neu rywun arall mewn perygl o niwed. Yn yr achos hwn, mae’n rhaid i TheSprout anfon dy fanylion ymlaen at rywun a all helpu.

Felly, os oes gennyt rhywbeth ar dy feddwl, gad i mi wybod.

Dyma beth rydym wedi ei gynnwys yn flaenorol, a dyma ein harchif enfawr ar yr hen fersiwn o TheSprout.co.uk.

Dy enw (ofynnol):

Dy e-bost (ofynnol):

Pwnc:

Dy Neges:

Please leave this field empty.

Cyber Essentials Logo

Partneriaid Ariannu

families first
cardiff partnership
promo cymru