Pleidleisio

Pleidleisio

Mae tua £16 biliwn yn cael ei wario yng Nghymru bob blwyddyn ar bethau sy’n effeithio ar fywydau pobl ifanc o ddydd i ddydd, gan gynnwys pethau fel iechyd ac addysg.

Fodd bynnag, dim ond 41% o’r wlad sy’n troi fyny i bleidleisio. Mewn gwirionedd, mae llai na hanner 16-24 oed yn y DU wedi cofrestru i bleidleisio.

I bleidleisio mewn etholiad neu refferendwm yng Nghymru, mae’n rhaid i ti fod yn 18 oed* neu’n hŷn ar ddiwrnod y bleidlais a rhaid i ti fod ar y gofrestr etholiadol.

Ddim yn siwr os ydwyt eisoes wedi cofrestru? Cysylltwch â dy swyddfa cofrestru etholiadol lleol.

Yng Nghymru, Lloegr neu’r Alban, gallet gofrestru i bleidleisio ar-lein yn gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio.

*Rhy ifanc i bleidleisio?

Gallet barhau i ddylanwadu ar gymdeithas, y rhai sy’n gwneud penderfyniadau a’r bobl o’th cwmpas. Meddylia am y peth:

  • Oes unrhyw un erioed wedi dy dylanwadu mewn sgwrs neu drafodaeth bob dydd?
  • Wyt ti erioed wedi ystyried ymuno â grwpiau tebyg i Gyngor Ieuenctid Caerdydd?
  • Wyt ti erioed wedi clywed am Bite The Ballot (Mae Tinie Tempah wedi…)? 

  • Oeddet ti’n gwybod y gallet ti gael dy glywed ar lefel genedlaethol gan weinidogion Llywodraeth Cymru a dylanwadu ar wneuthurwyr polisi drwy ymuno a Young Wales?!

Dolennau Defnyddiol a Fideos

Fy Mhleidlais i – Llawer o wybodaeth hawdd ei deall am bleidleisio mewn gwahanol etholiadau yn y DU!

Dy Gynulliad – “Gwefan benodol i bobl ifanc dysgu am Gynulliad Cenedlaethol Cymru.”

Fideo: Cymru 2016 – Sut mae dy bleidlais yn gweithio (yn gyffredinol sut mae Cynulliad Cymru yn gweithio)

Fideo: Sut mae Senedd [y DU] yn gweithio mewn bron i 60 eiliad

Pleidleisio ac Etholiadau– Cyngor Caerdydd.

Tudalen y BBC (gyda fideo): Sut mae’r Undeb Ewropeaidd yn gweithio

Cysylltiadau a fideos eraill allai fod yn ddefnyddiol

Cofrestru i Bleidleisio – Cwestiynau Cyffredin – Y Comisiwn Etholiadol

Cynulliad Cenedlaethol Cymru – About My Vote – Llawer o wybodaeth am etholiadau ar gyfer Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Rôl y Cynulliad a sut mae’n gweithio – Cynulliad Cenedlaethol Cymru

About Your Parliament – Parliament’s Education Service (for young people and schools)

Am Eich Senedd – Gwasanaeth Addysg y Senedd (ar gyfer pobl ifanc ac ysgolion)

Fideo: Sut mae’r Etholiad Cyffredinol [h.y. yr etholiad ar gyfer Senedd y DU] yn gweithio mewn bron i 60 eiliad

Fideo: Esboniad yr Etholiad Cyffredinol mewn 8 munud
Mae mwy o ffyrdd i chi gymryd rhan na pleidleisio “yn unig” …

Dweud Eich Dweud – Cynulliad Cenedlaethol Cymru – Gwybodaeth am sut i ddylanwadu ar y Cynulliad drwy ddeisebau, ymgynghoriadau, digwyddiadau, a mwy.

Cymryd Rhan – Senedd y DU

Fideo: Cymryd Ran â’r Senedd

Cymru Ifanc  – cael dy glywed ar lefel genedlaethol gan weinidogion a llunwyr polisi Llywodraeth Cymru ar faterion pwysig, megis iechyd meddwl.

Sgwrs Caerdydd – dylanwadu ar ddyfodol gwasanaethau cyhoeddus (h.y. Llyfrgelloedd, ysgolion, parciau, tai) yng Nghaerdydd.

Cyngor Ieuenctid Caerdydd

Bite The Ballot

 

Cyber Essentials Logo

Partneriaid Ariannu

families first
cardiff partnership
promo cymru