Gwyliau a Theithio

Mae sawl gwahanol fathau o wyliau a phrofiadau teithio i’w dewis. O benwythnos yn gwersylla, gwyliau pecyn dramor, gwyliau Inter-rail ar draws Ewrop, neu bac pacio ar draws Awstralia.

Mae’r cynlluniau, pacio a’r paratoi yn ddibynnol ar ble rwyt ti am fynd. Mae gan rai gwledydd gyfreithiau, rheolau a rheoliadau gwahanol ac mae yna ofynion fisa i deithwyr hefyd, felly sicrha dy fod di’n deall popeth cyn mynd.

Mae yna gyngor a gwybodaeth yn yr adran yma am y gwahanol fathau o deithio, sut i gynllunio, beth i fynd gyda thi, sut i reoli dy arian a pha drefniadau sydd ei angen, gan gynnwys:

Cyngor yng Nghaerdydd

Maes Awyr Caerdydd – Darganfod y lleoliadau gellir hedfan iddynt o Faes Awyr Caerdydd.

Lonely Planet: Cardiff – Nid oes rhaid mynd yn bell iawn i deithio. Weithiau, mae archwilio dinas dy hun yn ddigon.

Bws Caerdydd – Darganfod y lleoliadau gellir teithio iddyn nhw o fewn Caerdydd (ar ardaloedd cyfagos) gan ddefnyddio Bws Caerdydd.

Meic logo for Info section

Gwasanaethau Cenedlaethol

Meic – Llinell gymorth gwybodaeth ac eiriolaeth sydd yn cefnogi gydag unrhyw beth. Cysyllta yn ddyddiol o 8yb tan hanner nos ar: Rhadffôn (080880 23456), Neges testun (84001) neu sgwrs ar-lein.

Gov.UK: Cyngor Teithio Dramor – Cyngor am deithio dramor, gan gynnwys y wybodaeth ddiweddaraf am coronafeirws, diogelwch, gofynion mynediad a rhybuddion teithio.

Gwneud cais am basport – Os wyt ti’n awyddus i deithio y tu allan i’r DU neu ar awyren, bydd angen pasport. Sicrha dy fod un di yn un diweddar, ac un ai adnewyddu neu wneud cais am un newydd yma.

Fisâu – Gyda phasport DU mae posib teithio heb fisa, neu wrth ddangos fisa ar ôl cyrraedd, i sawl lleoliad. Ond, mae yna eithriadau, felly cer ar y wefan yma i weld os oes angen fisa.

Brechiadau Teithio GIG – Yn dibynnu ar y lleoliad, awgrymir i ti sicrhau bod dy frechiadau yn ddiweddar. Cer yma i weld os oes angen un cyn i ti fynd.

Trainline – Darganfod ble fedri di fynd ar y trên o orsafoedd trenau Caerdydd.

Gwasanaeth Cynghori Ariannol – Gwybodaeth ar gostau teithio, arian pan fyddi di’n mynd, ac os oes angen yswiriant teithio.

ABTA – Cymdeithas teithio fwyaf y DU.

Interrail.eu – Sianel gwerthu ar-lein swyddogol ar gyfer tocynnau Interrail

FitForTravel – Gwybodaeth iechyd teithio i bobl yn teithio dramor o’r DU.

ICS (Gwasanaeth Dinasyddion Rhyngwladol) – Yn cynnig cyfleoedd gwirfoddoli rhyngwladol i rai 18-25 oed, wedi’i gefnogi gan Lywodraeth y DU.

Lonely Planet – Canllawiau a Gwybodaeth Teithio.

Rough Guides – Ysbrydoliaeth a gwybodaeth teithio i leoliadau byd eang gyda chanllawiau teithio ar-lein.

TripAdvisor – Darganfod llefydd y llefydd cudd a’r llefydd gorau i ymweld â nhw dros y byd.

This image has an empty alt attribute; its file name is travel-2-e1618221980614-1024x845.png

Apiau Defnyddiol

City Mapper – Cymharu dy opsiynau teithio yn syth ar gyfer holl symudedd trefol.

Duolingo – Os wyt ti am deithio i rywle sydd ddim yn siarad Cymraeg neu Saesneg, mae’n syniad da i ddysgu ychydig o’r iaith i helpu. Mae Duolingo yn ffordd hawdd a hwyl i ddysgu ieithoedd newydd.

Google Translate – Mae’n debyg y byddi di’n gweld arwydd neu boster mewn iaith arall. Teipia’r hyn rwyt ti’n ei weld, neu ddefnyddio’r camera yn yr app, i gyfieithu’r geiriau.

Lounge Buddy – Mae’r app yn gadael i ti wybod am lolfeydd meysydd awyr am ddim neu sut i brynu tocyn dydd.

SkyScanner – Darganfod a chymharu teithiau, gwestai a rhentu car rhad.

Expedia – Teclyn cymharu prisiau teithiau i ddod o hyd i’r rhai rhataf.

TripIt – Yn helpu ti i gael trefn ar fanylion dy daith sydd yn gallu cael yn ddryslyd gyda sawl tocyn ayb.

Lucky Trip – Gosod dy gyllideb a darganfod awgrymiadau am lefydd i fynd. Mae posib bwcio trwy’r app hefyd.

This image has an empty alt attribute; its file name is travel-1-1024x1024.png

Blogiau a Chanllawiau

Travel Resources – Nomadic Matt

Travel Checklist – The Mix

Safety When Travelling – The Mix

Travel On a Budget – The Mix

Opsiynau arian teithio – arian parod, cardiau a sieciau teithioGwasanaeth Cynghori Ariannol

A oes arnoch angen yswiriant teithio? Gwasanaeth Cynghori Ariannol

Fideos

Cyber Essentials Logo

Partneriaid Ariannu

families first
cardiff partnership
promo cymru
Sprout Cymraeg : Newyddion a Gwybodaeth i Bobl Ifanc Caerdydd