Gwyliau a teithio


Mae llawer o wahanol fathau o wyliau a phrofiadau teithio gallet ti ddewis ohonynt. O benwythnos yn gwersylla, gwyliau pecyn dramor, gwyliau Inter-rail ar draws Ewrop, i bacpacio ar draws Awstralia.

Yn dibynnu ar ble’r wyt ti am fynd, bydd yn rhaid gwneud cyfansymiau amrywiol o gynllunio, pacio a pharatoi cyn dy daith.

Gall gwahanol wledydd weithiau fod â gwahanol ddeddfau, rheolau a rheoliadau a gofynion fisa ynglŷn â theithwyr, felly gofala dy fod yn gwirio cyn mynd bob tro.

Gall yr adran hon roi cyngor a gwybodaeth i ti am y gwahanol fathau o deithiau, sut i gynllunio, beth i fynd gyda thi, sut i reoli dy arian a pha drefniadau y bydd yn rhaid i ti eu gwneud.

 

Cyber Essentials Logo

Partneriaid Ariannu

families first
cardiff partnership
promo cymru