Iechyd Rhywiol

Dolennau Defnyddiol

Os ydwyt yn berson ifanc yng Nghaerdydd, Cymru neu’r DU yna brook.org.uk dylai fod y fan galw cyntaf i ti ar gyfer gwybodaeth am iechyd rhywiol. Mae’n wefan wych sy’n llawn gwybodaeth ddefnyddiol a ysgrifennwyd gyda phobl ifanc dan 25 oed mewn golwg. Nid yn unig hynny, ond maent yn cynnig Ask Brook, gwasanaeth sgwrsio ar y we a thrwy testun ac mae ganddynt adran Cwestiynau Cyffredin enfawr. Gallet gysylltu â chynghorydd drwy destun ar 07537 402 024 (cyfraddau SMS safonol).

Also check out NHS Direct Wales’ Sexual Health pages and the local health board’s site. Buzzfeed has posted about a doctor’s guide to contraception and there’s always The Mix.

Hefyd, edrychwch ar dudalennau Iechyd Rhywiol Galw Iechyd Cymru a safle’r bwrdd iechyd lleol. Mae Buzzfeed wedi postio am ganllaw meddyg i atal cenhedlu ac mae hefyd The Mix.

Rhai Sefydliadau Lleol:

For local sexual health information and contraception, check out SHOT (Sexual Health Outreach Team) and Cardiff C-Card – there’s even this neat map of all the C-Card points in Cardiff.

I gael gwybodaeth lleol am iechyd rhywiol ac atal cenhedlu, edrycha ar SHOT (Tîm Allgymorth Iechyd Rhywiol) a Cardiff C-Cardmae hyd yn oed map taclus o’r holl bwyntiau Cerdyn-C yng Nghaerdydd.

Mae yna hefyd yr Adran Iechyd Rhywiol (DoSh) a Clinig Pobl Ifanc yn Ysbyty Brenhinol Caerdydd (Heol Casnewydd, Y Rhath, Caerdydd CF24 0SZ). Sut brofiad ydyw yno? Gwyliwch cyn i chi fynd …


Rhai Lleoliadau Cenedlaethol

Brook – Darparwr mwyaf blaenllaw y DU ar wasanaethau iechyd rhywiol a chyngor i bobl ifanc o dan 25.

Galw Iechyd Cymru – gwasanaeth cyngor a gwybodaeth iechyd sydd ar gael 24 awr y dydd, bob dydd.

The Mix – cefnogaeth hanfodol i rai dan 25 oed.

Erthyglau o archif TheSprout:

 

Am fwy o sefydliadau neu wybodaeth am iechyd rhywiol, edrycha ar Dewis neu cysyllta â Meic, y llinell gymorth gwybodaeth, cyngor ac eiriolaeth i blant a phobl ifanc yng Nghymru – Rhadffôn: 080880 23456 / Testun: 84001 / Neges Chwim

 

Cyber Essentials Logo

Partneriaid Ariannu

families first
cardiff partnership
promo cymru