DIGWYDDIADAU

ELENI, BYDD CYMRU YN CYSTADLU YN ERBYN Y TIMAU GLAS ODDI CARTREF, GYDA GEMAU LLOEGR AC IWERDDON YN CAEL EU CHWARAE YN STADIWM Y PRINCIPALITY.

BYDDANT YN CHWARAE HEB LEIGH HALFPENNY

... A TAULUPE FALETAU, OND FEL ARALL, CYHOEDDIR SGWAD LAWN GRYF

NID YW CYMRU WEDI ENNILL ERS 2013...

OND WEDI GOSOD YN 3YDD YN RHENGOEDD Y BYD AR HYN O BRYD

DYMA DWRNAMAINT 6 GWLAD OLAF WARREN GATLAND FEL HYFFORDDWR CYMRU, FELLY MAE'N SICR O FOD EISIAU ENNILL UNWAITH ETO CYN GORFFEN

Y TÎM CYNTAF YN ERBYN CYMRU YW FFRAINC

MAE'R GÊM YN CYCHWYN AM 8YH AR DDYDD GWENER 1AF CHWEFROR YN FYW AR BBC1

PA MOR DDA FYDD CYMRU YN CHWARAE WYT TI'N MEDDWL? TAGIA NI @FEEDTHESPROUT