Llogi NextBike

NextBike ydy’r dyfodiad newydd yng Nghaerdydd – cynllun rhannu beiciau wedi’u docio.

I logi NextBike, y peth gorau i’w wneud yw lawr lwytho’r app NextBike ar gyfer Android, iOS neu Ffôn Windows a chaniatáu mynediad i dy leoliad. Yna byddi di’n gallu gweld yr holl feiciau a raciau ar gael o gwmpas y ddinas.

Cer at y beic agosaf a gweld os yw mewn cyflwr da. Efallai bod rhywun wedi cloi dau feic at ei gilydd, neu fod y clo wedi torri, neu’r carnau wedi dirdroi. Er bod hyn yn annhebygol, yn anffodus mae rhai pobl yn camddefnyddio’r system. Yna bydd angen i ti dynnu llun y cod QR ar y beic gan ddefnyddio’r app neu deipio’r rhif i mewn i’r app i logi’r beic.

Am £1 yn unig, gellir reidio’r beic am hanner awr, sydd yn ddigon o amser i gyrraedd y mwyafrif o lefydd yng nghanol y ddinas. Yn ddelfrydol bydd angen gorffen y daith ger rac arall er mwyn osgoi taliadau ychwanegol. Os nad oes lle yn yr orsaf parcio, mae posib rhoi’r stand-gic i lawr a’i adael yn agos, bydd hyn yn cyfrif fel cael ei ddychwelyd.

I ddychwelyd y beic, rhaid pasio’r clo trwy’r olwyn a chlicio’r botwm OK (nid y botwm P, sydd i barcio).

Darllena’r holl gyngor am deithio o amgylch Caerdydd yma:

Symud o Gwmpas

Cyber Essentials Logo

Partneriaid Ariannu

families first
cardiff partnership
promo cymru