Tai a Llety

Byddai sawl yn dweud bod yna ychydig o bethau sy’n pwysicach na chael tô uwch eich pen!

Ond, mae cymaint o opsiynau tai gwahanol i gael ac, yn anffodus, gall pobl gael llawer o faterion ac anawsterau tai.

Paid ag ofni, achos mae llawer o help ar gael, os byddet erioed bod mewn sefyllfa anodd. Os ydwyt 11-25 oed yng Nghaerdydd, gobeithio bydd yr isod yn fan cychwyn da.

Does dim angen gosod briciau dros y fater, rydym ni wedi sortio’r sylfaen.

Dolennau Da

Mae gan y Gwasanaeth Opsiynau Tai Caerdydd amrywiaeth eang o wybodaeth, o ddigartrefedd i fudd-daliadau.

Yn wir Gwefan Gwasanaeth Tai Caerdydd yw’r drws ffrynt i wybodaeth a chyngor ar yr holl ddewisiadau tai sydd ar gael i chi

Tai Caerdydd

If you’re searching for the right place for face-to-face housing advice, queries and applications, then look no further than Cardiff’s Hubs and Housing Offices.

Os ydwyt yn chwilio am y lle iawn ar gyfer cyngor ar dai wyneb yn wyneb, ymholiadau a cheisiadau, yna paid ag edrych ymhellach na Cardiff’s Hubs and Housing Offices.

 

Dolenni eraill efallai allet ffeindio’n defnyddiol

Rhai Sefydliadau Lleol

Cynllun Cenedlaethol

TheSprout and Llamau teamed up to share these stories/articles: Ymunodd The Sprout a Llamau at ei gilydd i rannu’r straeon/erthyglau hyn:

 

Am fwy o sefydliadau neu wybodaeth am dai, edrychwch ar ein cronfa ddata neu cysyllta â Meic, llinell gymorth eiriolaeth, cyngor a gwybodaeth i blant a phobl ifanc yng Nghymru – Rhadffôn: 080880 23456 / Testun: 84001 / Neges sydyn

 

Cyber Essentials Logo

Partneriaid Ariannu

families first
cardiff partnership
promo cymru