Gwirfoddoli

Gall gwirfoddoli fod yn borth i lawer o swyddi –  gallai’r profiad a’r cysylltiadau rwy ti’n gwneud dy wasanaethu’n dda yn y dyfodol. Heb sôn am y ffaith ei fod yn ddefnyddiol i wneud ffrindiau ac yn fwy adeiladol na gwario 6 awr y noson ar y Xbox…

Os ydwyt yn chwilio am sefydliadau i wirfoddoli yng Nghaerdydd, mae gennym llwythi ar ein cyfeiriadur.

Mae gan Gyrfa Cymru cyngor da ar wirfoddoli a gallu di wastad ffonio nhw os ydwyt am gael mwy o wybodaeth oddi wrthynt.

Gallai’r canlyniadau chwilio hyn o Gwirfoddoli Cymru fod yn ddefnyddiol hefyd – gallu di gyfyngu dy chwiliad i gynnwys rhywbeth ychydig ymhellach i ffwrdd.

Ac mae yna tudalen digwyddiadau ar GwirVol er mwyn i ti allu ddod o hyd i rywbeth y gallu di gymryd rhan mewn.

ac mae yna Map Cyfleoedd ar safle Gwasanaeth Cymunedol Gwirfoddol Cymru (VCS Cymru) sy’n dangos nifer fawr o sefydliadau gwirfoddoli yng Nghaerdydd.

 

Cyber Essentials Logo

Partneriaid Ariannu

families first
cardiff partnership
promo cymru