Gwaith a Hyfforddiant

Oni bai dy fod di’n ennill y loteri, mae’n debyg byddet ti’n gweithio am o leiaf 40 mlynedd – warth i ti wneud rhywbeth rwyt ti’n ei fwynhau, neu sy’n gweddu dy bersonoliaeth.

Os ydwyt yn awyddus i ddechrau gweithio ar unwaith, efallai y cei di dy demtio i gymryd swydd lle na ddarperir hyfforddiant – ond efallai nid dyma’r dewis orau, oherwydd gall hyfforddiant a chymwysterau dy helpu i lwyddo mewn bywyd.

Gweler y gwybodaeth isod i wneud penderfyniad sy’n iawn i ti.

 


Diweithdra

Wyt ti’n ddi-waith, neu’n wynebu diweithdra cyn bo hir? Yna mae popeth sydd angen i ti wybod fan hyn.

 

 

 


Swyddi a Gyrfaoedd

Sut i gymryd eich camau cyntaf ar yr ysgol yrfa … un ris ar y tro.

 

 


Gwirfoddoli

Eisiau ychwanegu at dy brofiad, neu ychwanegu at dy CV? Mae gwirfoddoli yn syniad da i ti.

Cyber Essentials Logo

Partneriaid Ariannu

families first
cardiff partnership
promo cymru