Credydau Amser

Casgla Gredydau Amser am gefnogi dy gymuned, i wario ar y pethau rwyt ti’n hoffi!

Beth ydy Credydau Amser?

Mae Credydau Amser yn debyg iawn i rywbeth arall sydd efallai’n fwy cyfarwydd i ti, rhywbeth gelwir yn “arian” neu ‘y bunt’ yn ein cornel ni o’r byd. Gellir defnyddio arian i unrhyw beth. Wrth ddefnyddio Credyd Amser ymfalchïa yn y ffaith ei fod gen ti am dy fod di wedi cefnogi dy gymuned, ac wedi treulio amser yn cael hwyl. Nid yw Credyd Amser yn cael ei wario ar hen bethau diflas fel bwyd o’r siop, ac mae’n debyg nad oes gan Jeff Bezos Gredydau Amser.

Baner o wefan Tempo Time Credits.

Sut ydw i’n cael Credydau Amser?

Dyma rhai o’r ffyrdd gellir casglu Credydau Amser yng Nghaerdydd:

Pam ddim talu arian?

Mae yna wahaniaethau rhwng Credydau Amser ac arian, dim treth yn un ohonynt. Yn ogystal â buddio’r gymuned a dy fywyd di, mae credydau amser yn credu mewn system gyfartal. Rho awr ac fe gei di awr. Os wyt ti’n treulio dwy awr yn torri’r gwair, yna gallet ti weld sioe theatr wych dwy awr o hyd. Gwaith wedi’i wneud yn dda, a hwyl haeddiannol!

Ar beth ydw i’n cael gwario Credydau Amser?

Bydd bron popeth gellir gwario credydau amser arnynt yn buddio ti’n bersonol, o ymarfer corff i’r celfyddydau. Dyma fersiwn byr o’r rhestr lawn:

Sut ydw i’n dechrau casglu Credydau Amser?

I ddechrau casglu, bydd angen mynd i timecredits.com, chwilio am weithgaredd o ddiddordeb yn dy ardal, a chysylltu â’r trefnydd.

Am wybodaeth bellach ar gyfleoedd gwirfoddoli Caerdydd, edrycha ar ein tudalen gwybodaeth Gwirfoddoli.

Cyber Essentials Logo

Partneriaid Ariannu

families first
cardiff partnership
promo cymru
Sprout Cymraeg : Newyddion a Gwybodaeth i Bobl Ifanc Caerdydd