Addysg

Mae addysg yn bwnc enfawr a phwysig.

Os hoffet wybodaeth am hyfforddiant a phrentisiaethau, cere draw at Waith a Hyfforddiant.

Mae Gyrfa Cymru yn cwmpasu’r holl bynciau hynny, felly os ydwyt ddeifio syth i mewn yna cer amdani.

Am fwy o sefydliadau neu wybodaeth am addysg, edrychwch ar ein cronfa ddata neu cysyllta â Meic, y llinell gymorth gwybodaeth, eirolaeth a cyngor i blant a phobl ifanc yng Nghymru – Neges Chwim, Rhadffôn: 080880 23456 / Testun: 84001

Popeth Arall

Popeth arall? Wel mae’r adran hon yn ymdrin â’r pethau nad oedd yn ffitio’n hollol i mewn i Ysgol a Choleg, Prifysgol, a AAA, felly pethau fel astudio dramor, blynyddoedd…

Ysgol a Choleg

Ysgol, Coleg, Chweched Dosbarth … blynyddoedd gorau dy fywyd ie? Yn yr adran hon gweler dolenni i erthyglau a sefydliadau sy’n trafod pethau fel dechrau yn yr ysgol, gadael yr…

Prifysgol

Gall y naid o’r ysgol neu’r coleg i brifysgol fod yn un o’r mwyaf yn dy fywyd, paid â mynd heb baratoi, dilyna’r dolenni hyn: Gwneud Cais UCAS – Meddwl…

AAA

Mae’r term ‘Anghenion addysgol arbennig’ (AAA) yn cyfeirio at blant a phobl ifanc sydd ag anawsterau neu anableddau dysgu sy’n ei gwneud yn fwy anodd iddynt ddysgu na’r rhan fwyaf…

Cyber Essentials Logo

Partneriaid Ariannu

families first
cardiff partnership
promo cymru