Events

Loading Events
Find Events

Event Views Navigation

Past Events

Events List Navigation

August 2018

Hyfforddiant Ymddiriedolaeth y Tywysog – Diwrnod Blasu/Dewis

August 15, 2018 @ 11:00 am - 5:00 pm
Stadiwm Dinas Caerdydd, Leckwith Road
Caerdydd, CF11 8AZ

Diwrnod blasu ar gyfer y rhaglen Dechrau Arni Mewn Chwaraeon sydd yn cael ei gynnal gan Ymddiriedolaeth y Tywysog mewn cydweithrediad â Sefydliad Dinas Caerdydd. Pryd? Cynhelir y Diwrnod Blasu/Dewis…

Find out more
£5

Comedi Howl

August 19, 2018 @ 8:00 pm - 10:00 pm
Tramshed Caerdydd, Clare Road
Caerdydd, CF11 6QP United Kingdom

Howl ydy'r noson gomedi misol yn sinema foethus Tramshed. Cei ddarganfod pam bod Howl wedi dod yn un o nosweithiau gomedi mwyaf poblogaidd Caerdydd, yn gwerthu allan yn aml. Pump…

Find out more

Nosweithiau Animeiddio Caerdydd Awst 2018

August 30, 2018 @ 7:30 pm - 11:30 pm
Kongs, Heol Eglwys Fair
Caerdydd,

Mae Nosweithiau Animeiddio Caerdydd yn dychwelyd i Kongs Caerdydd ar ddydd Iau, 20 Awst! Rydym yn cyflwyno rhai o'n ffilmiau animeiddiedig gorau o ŵyl fwyaf animeiddio'r byd, Festival International Du…

Find out more

September 2018

£25

Gŵyl Lyfrau Caerdydd

September 7, 2018 - September 9, 2018

Efallai nad fydd digwyddiad llenyddol Caerdydd yr un mor fawr ag oedd yr Eisteddfod Genedlaethol, ond mae'n ddigwyddiad croesawus ynghanol calendr eithaf gwag ar gyfer mis Hydref. Bydd yna bethau…

Find out more

Cryfach Gyda’n Gilydd

September 22, 2018 @ 1:00 pm - 6:00 pm
Canolfan Mileniwm Cymru, Plas Bute
Caerdydd, CF10 5AL United Kingdom

Cyfarfod y tîm ac archwilio #EinGofod Sadwrn 22 Medi Glanfa 1-6yh (galw draw) Chwarae gêm o ping-pong, cyfarfod â phobl ifanc a'r tîm Sparc o Blant y Cymoedd, a dysgu…

Find out more

November 2018

Memento Mori – ymunwch â ni yng Nghaffi Marwolaeth cyntaf Sain Ffagan

November 3, 2018 @ 11:00 am - 3:00 pm

Mewn Caffi Marwolaeth mae cyfeillion a dieithriaid yn dod ynghyd i rannu cacen a phaned a thrafod marwolaeth yn agored, heb nod nac agenda. Yn hytrach na sesiwn gefnogi galar…

Find out more

Gŵyl Nadolig Rhiwbeina

November 24, 2018 @ 4:00 pm - 6:30 pm

Yn bell allan o'r dref mae maestref - sori "pentref" - cysglyd Rhiwbeina. Efallai bod rhai ohonoch yn byw yno? Os felly, rwyt ti mewn lwc, gan fod Gŵyl Nadolig…

Find out more

February 2019

Hyfforddiant Fideo Achrededig TheSprout

February 26 @ 12:00 pm - 5:00 pm
ProMo-Cymru, 17 West Bute Street, Cardiff Bay
Cardiff, Wales CF10 5EP

Wyt ti eisiau bod yn flogiwr, creu rhaglenni dogfen neu weithio'n cynhyrchu fideos? Mae'r cwrs undydd cyflwyniad i fideo yma yn edrych ar y broses lawn o gynhyrchu fideo, o'r…

Find out more

March 2019

Trafodaeth Prosiect Harasio Rhywiol

March 15 @ 5:00 pm

Gweithdy celf perfformio Harasio rhywiol gan Bawso a Dominika Rau. Dim ond slap yn y clwb oedd o... Dim ond chwibanu... Dim ond fo'n dweud beth fydda'n hoffi gwneud i…

Find out more

Gofod Agored Mawrth: O Ble Dwi’n Dod

March 21 @ 5:30 pm - 6:30 pm
Llyfrgell Ganolog Caerdydd, Mill Lane
Caerdydd, Cymru CF10 1FL

Gofod Agored: lle i rannu gwaith creadigol 'O Ble Dwi'n Dod' - gyda Radha Patel, Sadia Hameed a mwy Dyddiad                     …

Find out more
+ Export Events

I awgrymu digwyddiad ar gyfer ein tudalen Digwyddiadau, anfona ar ein tudalen gyswllt.

Cyber Essentials Logo

Partneriaid Ariannu

families first
cardiff partnership
promo cymru