Events

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Hyfforddiant Ymddiriedolaeth y Tywysog – Diwrnod Blasu/Dewis

August 15, 2018 @ 11:00 am - 5:00 pm

Diwrnod blasu ar gyfer y rhaglen Dechrau Arni Mewn Chwaraeon sydd yn cael ei gynnal gan Ymddiriedolaeth y Tywysog mewn cydweithrediad â Sefydliad Dinas Caerdydd.

Pryd?

Cynhelir y Diwrnod Blasu/Dewis ar ddydd Mercher, 15fed Awst gyda’r rhaglen yn rhedeg o ddydd Llun 20 Awst i ddydd Gwener 24 Awst (10am-4pm).

Ble?

Mae’r diwrnod blasu yn cael ei gynnal am 11am yn Stadiwm Dinas Caerdydd, Leckwith Rd, Caerdydd, CF11 8AZ. Mae’r rhaglen yn cael ei gynnal yn House of Sport Dinas Caerdydd, Clos Parc, Morgannwg, Leckwith, Caerdydd, CF11 8AW.

Pwy?

Mae’n agored i unrhyw berson ifanc 16-25 sydd yn frwdfrydig am chwaraeon (dim angen sgiliau arbennig) ac yn gweithio llai nag 16 awr yr wythnos neu yn derbyn hyfforddiant neu addysg am lai nag 14 awr yr wythnos. Noda bod unrhyw euogfarn troseddol yn cael ei asesu ar sail achos i achos, er ni fydd unrhyw berson ifanc sydd ag euogfarn (neu achos llys i ddod) yn ymwneud â chamdriniaeth plant yn cael gwneud cais. Mae angen i bob person sydd eisiau cymryd rhan fedru cyrraedd y lleoliad ar amser bob dydd. Mae hwn yn gyfle gwych i unrhyw berson ifanc sydd â diddordeb mewn datblygu sgiliau yn ymwneud â chwaraeon ac sydd yn ystyried gyrfa yn y maes yma, fel hyfforddi neu debyg.

Cost?

Mae holl raglenni Ymddiriedolaeth y Tywysog yn rhad ac am ddim i bobl ifanc. Bydd trafnidiaeth yn cael ei dalu a chinio yn cael ei ddarparu bob dydd.

Beth sy’n digwydd wedyn?

Dim ond rhaglenni sydd â chanlyniadau positif ar y diwedd i’r bobl ifanc sy’n cael eu cynnal gan Ymddiriedolaeth y Tywysog, Yn yr achos yma, bydd y bobl ifanc yn cael eu gwahodd i gymryd rhan yn y rhaglen Premier League Works (16 wythnos o sgiliau cyflogadwyedd). Gobeithir y bydd cyfle i ychwanegu at y sgiliau yma wrth wirfoddoli fel hyfforddwyr gyda’r Sefydliad Dinas Caerdydd a llwybrau gwirfoddoli fel arall.

Sut i gysylltu?

Gellir galw (neu e-bostio) ein tîm Ymestyn Allan isod. Maent yn hapus i helpu. (Os nad wyt ti’n gyfforddus â hyn, gofynna i oedolyn i helpu – gallant enwebu ti).

  • Geraint Daniel – 07793802945 – Geraint.daniel@princes-trust.org.uk
  • Francis Richley – 07483991410 – francis.richley@princes-trust.org.uk
  • Paul Jenkins – 07717488539 – paul.jenkins@princes-trust.org.uk

Details

Date:
August 15, 2018
Time:
11:00 am - 5:00 pm
Event Category:
Event Tags:
, , , , , ,

Venue

Stadiwm Dinas Caerdydd
Leckwith Road
Caerdydd, CF11 8AZ
+ Google Map

I awgrymu digwyddiad ar gyfer ein tudalen Digwyddiadau, anfona ar ein tudalen gyswllt.

Cyber Essentials Logo

Partneriaid Ariannu

families first
cardiff partnership
promo cymru